VAM Formació   /   Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995   /   Informació del curs

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

OPERADOR DE PISCINES PÚBLIQUES
Modalitat: ON LINE
Mètode: Teòric

Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable
Preu treballadors/autònoms: 225€     
Objectius
Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d'higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.
El Decret 95/2000, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que els complementa, estableixen que el personal d'operació i manteniment de les piscines d'ús públic ha de tenir la formació necessària per poder garantir la salubritat, el funcionament i el manteniment de la instal·lació.
El passat 11 d'octubre es va publicar el Reial Decret 742/2013, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines amb l'objectiu d'unificar criteris en l'àmbit de tot l'Estat. Un dels canvis remarcables d'aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant de la qualitat de l'aigua com de l'aire a les piscines cobertes, i la seva freqüència de mostreig.
Objectius específics:
Conèixer la normativa vigent aplicable.
Conèixer les propietats i característiques fisicoquímiques de l'aigua.
Conèixer les característiques generals d'una piscina i el seu funcionament i manteniment.
Conèixer els riscos sanitaris que poden ser presents en una piscina.
Conèixer i aplicar els diferents programes de gestió i autocontrol.
Conèixer i aplicar els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

   AULA    MÈTODE    DATES    HORARI   
Aula On line
Teòric10 Octubre
27 Novembre
Temari
MÒDUL GENERAL A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut 1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 1.1. Riscos laborals. 1.2. Factors de risc laboral. 2. Danys derivats de la feina. Accidents de treball. Malalties professionals. altres patologies. 2.1. Accidents de treball. 2.2. Malalties professionals. 2.3. Altres patologies. 3. Marc normatiu bàsic en PRL. 4. Deures, obligacions i responsabilitats bàsics en PRL. 4.1. Drets i deures bàsics. 4.2. Responsabilitats. B. Riscos generals i la seva prevenció
1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
1.1. Lligats als llocs de treball.
1.2. Lligats a incendis / explosions.
1.3. Lligats a instal•lacions elèctriques.
1.4. Lligats a equips de treball / màquines / pantalles visualització.
2. Riscos lligats a l'entorn de treball.
2.1. Lligats a exposicions a contaminants químics.
2.2. Lligats a exposicions a contaminants biològics.
2.3. Lligats a l'exposició a soroll.
2.4. Lligats a l'exposició a les vibracions.
2.5. Lligats a l'exposició a l'estrès tèrmic.
2.6. Lligats a l'exposició a les radiacions.
2.7. Lligats a les condicions d'il•luminació.
3. Riscos lligats a la càrrega de treball. Fatiga. Insatisfacció laboral.
3.1. Lligats a la càrrega física. Manipulació manual. Moviments repetitius. Postures forçades.
3.2. Lligats a la càrrega mental. La fatiga.
3.3. Lligats a la càrrega mental. La insatisfacció laboral.
4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col•lectiva. equips de
protecció individual. Senyalització de seguretat.
4.1. Proteccions col•lectives.
4.2. Proteccions individuals.
4.3. Senyalització de seguretat.
5. Plans d'emergència i evacuació.
6. El control de la salut dels treballadors.
C. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
1.1. Organismes públics relacionats amb la PRL.
1.2. Gestió de la PRL a les empreses.
1.3. Coordinació d'activitats empresarials. recurs Preventiu
2. Organització de la feina preventiu. Rutines bàsiques.

3. Documentació: Elaboració, recollida i arxiu.
4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions.
D. Primers auxilis
1. Material i locals de primers auxilis.
2. Procediments generals.
3. Pla d'actuació.
E. Riscos específics i la seva prevenció

MÒDUL ESPECÍFIC A. Piscines d'ús col•lectiu. Generalitat de Catalunya
1. Legislació. Responsabilitats. Sancions, s / RD 742/2013 i Decret 95/2000 i les seves modificacions (Decret 177/2000 i 165/2000)
2. Zones de bany. instal•lacions annexes
3. Riscos pel Disseny, ús d'instal•lacions ... (Lesions traumàtiques, accidents per immersió ...). Prevenció.
4. Riscos per Contaminació de l'aigua. Agents biològics (malalties ...), Productes químics (irritacions ...)
5. Prevenció específica per als usuaris. recomanacions higièniques
6. Prevenció específica per a les instal•lacions. recomanacions higièniques
7. Prevenció específica per a l'aigua. tractaments
8. Prevenció específica per a l'aigua. Control de la qualitat de l'aigua. Llibre de Registre i Control 9. Prevenció específica de l'aigua. Posada en funcionament. neteges bàsiques
Condicions específiques
Vam formació també realitza formació a mida per a empreses. En aquests casos, podem desplaçar-nos a les seves instal·lacions o voltants, a realitzar el curs en les dates i horari que els interessin. Consulti amb els nostres tècnics de formació al telèfon 977 645 895 o 664 802 549 o per email: info@vamformacio.cat. Podeu consultar la nostra ample oferta formativa a la web . Per a formacions a mida poseu-vos en contacte via mail.

Totes les formacions es poden bonificar pel sistema de bonificacions de la Seguretat Social (Fundació Tripartita). Vam Formació realitza totes les gestions sense cost addicional, per tal que les empreses recuperin el cost de la formació.

Formació de Carretilles elevadores, plataformes elevadores i pont grua:
No es podrà accedir a la part pràctica si no es supera prèviament l'examen de la part teòrica.
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a info@vamformacio.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.

Formació de manipulació d'aliments:
Obtenció del carnet: En aquest curs es pot complementar la titulació mitjançant carnet, per la qual cosa s'ha de portar una foto mida carnet el primer dia de curs. Pot fer-se també via email enviant-la a info@vamformacio.cat, indicant nom, cognoms, nom del curs i data en la qual està inscrit.
Demana informació
 Aturat       Empresa       Altres

*Nom i cognoms
*Email
*Telèfon
    Ubicació:
 On line
    Observacions
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), sol·licitem el seu consentiment per a la subscripció i enviament de la nostra newsletter (VAM FORMACIO I ENSENYAMENT PROFESSIOANL, SLO).
 Si    No
Fi del tractament: mantenir una relació comercial mitjançant l'enviament de comunicacions dels nostres productes o serveis a través del Butlletí de Noticies al qual s'ha subscrit.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets que assisteixen a l'Interessat:
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.