Inici   /   VAM Seguretat Alimentària


SI VOLS MÉS INFORMACIÓ
Perquè?
L’objectiu d’un Sistema de Seguretat Alimentària és el de garantir que els aliments que consumim són innocus per la salut i conserven les seves propietats nutritives.
Com?
Això s’aconsegueix controlant els perills mitjançant l’AUTOCONTROL, i es pot dur a terme per diferents mitjans, com queda reflectit en el Reglament (CE) núm. 852/2004 que permet que els principis d’APPCC es puguin aplicar amb flexibilitat.

Consultoria en Seguretat Alimentària

Sistema APPCC

És un sistema de gestió de perills, efectiu i racional, que té com a objectiu assegurar aliments innocus en cadascuna de les fases de producció i comercialització.

El Sistema d’APPCC té fonaments científics i és sistemàtic en el seu desenvolupament. Permet avaluar els perills i preveure’ls, en lloc dels controls basats en l’anàlisi del producte final, com s’ha fet tradicionalment.

Es basa en 7 principis
Principi 1 - Fer una anàlisi de perills.

Principi 2 - Determinar els punts de control crític (PCC).

Principi 3 - Establir un límit o límits crítics.

Principi 4 - Establir un sistema de vigilància del control dels PCC.
Principi 5 - Establir les mesures correctores que s’han d’adoptar quan la vigilancia indica que un determinat PCC no està controlat.

Principi 6 - Establir procediments de comprovació per confirmar que el Sistema d’APPCC funciona eficaçment.

Principi 7 - Establir un sistema de documentació sobre tots els procediments i els registres apropiats per a aquests principis i la seva aplicació.

Prerequisits

En alguns casos, els perills poden ser controlats amb la simple aplicació dels requisits previs indispensables en matèria d’higiene dels productes alimentaris. En els casos en què és obvi que els prerequisits poden assegurar que s’eviten, eliminen o redueixen els perills a nivells acceptables, s’ha de considerar que no hi ha necessitat d’implantar l’APPCC.
Aquests prerequisits o requisits previs s’adaptaran a cada empresa.

1    Plà de Control de l'aigua

2    Plà de Neteja i Desinfecció

3    Plà de Control de Plagues i altres animals indesitjables

4    Plà de Formació i capacitació del personal

5    Plà de Control de Preveïdors
6    Plà de Traçabilitat

7    Plà de Control de Temperatures

8    Plà de Manteniment d'instla.lacions i equips

9    Plà del al.lèrgens

10   Plà de control de subproductes i residus

GCPH (Guies correctes pràctiques higièniques):

Són unes guies que de manera senzilla faciliten l’aplicació dels autocontrols i del sistema APPCC.

L’administració n’ha impulsat la seva creació.

N’hi ha de genèriques i n’hi ha d’específiques per determinats sectors (encara no tots).


Com treballem a Vam Formació


Li muntem el seu sistema de Seguretat Alimentària, adaptat a les necessitats del seu negoci. Per això hem pensat que pot escollir segons els seus interessos.

OPCIÓ 1
Elaboració del Manual de Seguretat Alimentària
Un cop entregat i explicat,
vostè se’l gestiona
OPCIÓ 2
Elaboració del Manual + Implantació
Un cop entregat i explicat, nosaltres li fem la implantació el seu negoci i vostè s’encarrega del seu manteniment.
OPCIÓ 3
Elaboració del Manual + Implantació + Seguiment i assessorament
Un cop entregat i explicat, nosaltres li fem la implantació, el seguiment i l’assessorament que a vostè li convingui.
Firmarem un contracte renovable cada any, en funció del seu funcionament.


Fases de treball
1. Primera visita Tècnico-Comercial

2. Elaboració del pressupost: a decidir amb quina opció

3. Presentació pressupost

4. Aprovació pel client
5. Presa de dades a casa client (opcional, en funció del que s’hagi vist a la primera visita).

6. Desenvolupament del manual

7. Presentació del manual i revisió a casa del client (si s’escull opció 1, 2 i 3).

8. Implantació (si s’escull opció 2 i 3)

9. Manteniment i assessorament (si s’escull opció 3)

Serveis addicionals d’assessorament

Normativa de referència

Disposicions Generals
Recomanacions del còdex Alimentarius i Guies d'interpretació