VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

Gestió d'estocs i logísitica
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
El curs serveix per capacitar als alumnes en el domini de les tècniques i actituds, que permetin organitzar la recepció, emmagatzematge, i expedició de les mercaderies; així co...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 260€     
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES segons UNE 58923 grup A i B
Inici 31 Desembre 15:30 a 21:30 Torredembarra
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'una plataforma elevadora de persones tant en la modalitat de retràctil com de tissora, i segons l&...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 200€