VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451
Inici 24 Gener 08:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretonselevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 12 hores
· Formació subvencionada
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES segons UNE 58923 grup A i B
Inici 24 Febrer 08:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Jectius: -Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups de...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada
Operador de Retroexcavadora
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Manipulació d’una retroexcavadora segons l’establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 75€     
OPERADOR DE PONT GRUA
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'un pont grua, i segons l'establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 5 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 150€     
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2016
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d’una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, apilador i transpaleta elèctrica, segons l’e...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 215€