VAM Formació   /   Oferta formativa per a Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Carretilles elevadores, plataformes elevadores, pont grua

Operador de Retroexcavadora
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Manipulació d’una retroexcavadora segons l’establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 75€     
OPERADOR DE PONT GRUA
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d'un pont grua, i segons l'establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 5 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 150€     
CARRETILLES ELEVADORES FRONTAL I RETRÀCTIL, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, RECULL COMANDES I COMBI SEGONS UNE 58451:2016
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements tant teòrics com pràctics en la manipulació d’una carretilla elevadora tant frontal com retràctil, apilador i transpaleta elèctrica, segons l’e...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 215€     
OPERADOR DE GRÚA AUTOCARGANT, CAMIÓ PLOMA, SENYALISTA I ESTROBADOR PER ELEVACIÓ DE MOVIMENTS I CARGAS
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements teòrics en la manipulació d'un camió ploma autocargant segons l'establert en matèria preventiva en el Real Decret 1215/1997 i Llei 31/1995 d...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric\Pràctic
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 190€     
Gestió d'estocs i logísitica
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
El curs serveix per capacitar als alumnes en el domini de les tècniques i actituds, que permetin organitzar la recepció, emmagatzematge, i expedició de les mercaderies; així co...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 260€