VAM Formació   /   Oferta formativa per a Recursos humans i protecció de dades

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Recursos humans i protecció de dades

Comptabilitat bàsica
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Dotar a les persones que habitualment treballen amb la comptabilitat, dels coneixements teòrics elementals per tal que puguin analitzar la informació comptable i econòmica de qu...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 275€     
Gestió de nòmines avançat
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Dotar a l’assistent dels coneixements en l’elaboració de nòmines en el sí d’una PYME, tenint en compte incidències i excepcions que es puguin donar, a la vegada que es pr...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 40 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 314€     
Mòdul secretariat: nòmines, seguretat social, contractació i comptabilitat
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
En la primera part del curs es preten adquirir els coneixements bàsics per confeccionar una nòmina i la seva corresponent cotització a la seguretat social. En la segona part es ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 52 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 381€     
Comptabilitat avançada
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements teòrics i pràctics per a la gestió de la comptabilitat en una Pimes. Dotar a les persones que habitualment treballen amb la comptabilitat, dels conei...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 275€     
Gestió de projectes
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Donar a conèixer el model de treball Gestió de Projectes i l’estructura del procés de treball en equip. Desenvolupar habilitats de treball i comunicació en entorns de col.la...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 16 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 220€