VAM Formació   /   Oferta formativa per a SECTORIAL (formació subvencionada)

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

SECTORIAL (formació subvencionada)

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451
Inici 24 Gener 08:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Objectiu general: - Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretonselevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatoria en relació a la norma U...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 12 hores
Pràctica: 12 hores
· Formació subvencionada
Servei en restaurants i bars- nivell bàsic
Inici 25 Gener 09:00 a 14:00 Tamarit
Objectius:
Jectius: - Adquirir els coneixements bàsics i les habilitats necessàries per realitzar la posada a punt del restaurant o bar-cafeteria, i atendre a servir als clients. - Compl...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 0 hores
Pràctica: 15 hores
· Formació subvencionada
AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES- nivell bàsic
Inici 10 Febrer 09:00 a 15:00 Tamarit
Objectius:
Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses. - Conèixer els requeriments de la legislació espec...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
MANIPULACIO D'ALIMENTS
Inici 16 Febrer 09:00 a 14:00 Tamarit
Objectius:
Objectius generals: - Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicar-los a l'entorn laboral. Objectius específics: - Conèixer els ...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 10 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació subvencionada
OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES segons UNE 58923 grup A i B
Inici 24 Febrer 08:00 a 14:00 Torredembarra
Objectius:
Jectius: -Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups de...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 6 hores
· Formació subvencionada