VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

MESURES PREVENTIVES EN TREBALLS EN ALÇADA
Inici 17 Octubre 16:00 a 20:00 La Mora - Tamarit
Objectius:
Conèixer la normativa d'aplicació, així com les normes bàsiques de seguretat aplicables als treballs d'alçada. - Aplicar els principis generals de l'acció preve...
Modalitat: Presencial
Mètode: Pràctic
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 4 hores
· Formació subvencionada
RISCOS ESPECIFICS EN TREBALLS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en jardineria i treballs forestals segons estableix el Real Decret 1215/1997.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
Incendis i Emergències
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Coneixements en matèria preventiva tant teòrics com pràctics envers els incendis i la seva extinció, com en el desenvolupament i importància d’un pla d’emergència d’aco...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 2 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 150€     
RISCOS ESPECÍFICS TREBALLS EN LA RETIRADA D’AMIANT EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Art 19 Llei PRL i RD 396/2006
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Treballs de desmuntatge de peces que comportin contacte amb amiant tant en edificis com en instal.lacions, i en aplicació a l’establert en el el Real Decret 396/2006.
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 110€     
Operari de Tractament d’aigües residuals
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Entendre la importància actual del recurs aigua. Conèixer les problemàtiques actuals més importants en la gestió del aigua i la normativa fonamental relacionada amb la gestió...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 20 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 260€