VAM Formació   /   Formació en DEA

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Formació en DEA (Desfibril·ladors externs automàtics)

Vam Formació està acreditada per la Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis de la Salut, per poder impartir formació de DESFIBRIL•LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS (D.E.A) en tot el territori Català.

Registre d'entitats formadores

La formació inicial consta de 6h (2h de teoria i 4h de pràctiques) segons estableix el Real Decret 151/2012 habitualment l’horari dels cursos és de 9 a 13h desenvolupat en dues jornades, de dilluns a dissabte. La programació dels cursos inicials de DEA o renovació es duen a terme segons demanda, per la qual cosa les persones o entitats interessades en fer el curs cal que es posin en contacte amb les nostres oficines. És requisit indispensable que el nombre mínim i màxim d’assistents per cada docent i curs sigui de 24 persones en la part teòrica i 8 en la part pràctica.

La formació de DEA està impartida per Llicenciat en Infermeria, acreditat per poder impartir les formacions inicials i renovacions de DEA per l’Institut d’Estudis de la Salut.

Segons el Real Decret 151/2012 la renovació del DEA es farà cada 3 anys, i desapareix la gestió del carnet per part de la Generalitat de Catalunya, tot i que es manté el registre de persones que han superat el curs en la plataforma d’internet habilitada al respecte per l’Institut d’Estudis de la Salut, per tal de controlar les acreditacions de les persones que estiguin en possessió de la formació corresponent. Per dur a terme la renovació cal fer una formació presencial consistent en 90 minuts de durada.


Programa formació base

DESTINATARIS

Professionals i voluntaris que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria, treballadors amb responsabilitat a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals, i ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA.


OBJECTIUS

Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.
Aplicar el desfibril•lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.


CONTINGUTS

Teòrics:
 • Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada cardiorespiratòria, la cadena de supervivència, reconeixement de la situació, activació del Sistema d’Emergències.
 • Mèdiques (SEM) (112), importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Què és i per a què serveix un DEA, seguretat en la utilització del DEA, aspectes legals. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European Ressuscitation Council.
 • Pràctics:
 • Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó, valorar si la persona respira amb normalitat, activar el SEM (112), efectuar compressions toràciques de gran qualitat, efectuar ventilacions de rescat, alternar compressions i ventilacions.
 • Efectuar una seqüència de ressuscitació completa.
 • Posició lateral de seguretat.
 • Conèixer com és el DEA. Col•locar correctament els pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.
 • Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense DEA.

 • AVALUACIÓ

 • L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran qualitat, de 2 minuts.
 • L’alumne ha de realitzar una desfibril•lació abans de 90 segons d’iniciar la ressuscitació.

 • METODOLOGIA, DOTACIÓ I REQUERIMENTS

  L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA es du a terme a través de pràctiques amb material de simulació, de manera que hi ha d’haver espai i temps perquè cada alumne realitzi la pràctica completa de forma autònoma.
  El material necessari i imprescindible és el següent:

 • Manual de ressuscitació cardiopulmonar amb desfibril•lador extern dissenyat pel CCR segons la normativa de l’ERC.
 • Un maniquí per a cada dos o tres alumnes, i un d’aquests maniquins ha de permetre la valoració de la qualitat de l’RCP).
 • Un desfibril•lador extern automàtic de formació.
 • Material per a desinfecció de maniquins: gases i alcohol, elements de barrera i mascaretes per a ventilació boca-mascareta amb vàlvula unidireccional.
 • Material per a desinfecció i recanvi de peces de maniquins un cop finalitzat el curs.