VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

Nivell bàsic Prevenció de Riscos laborals 30h
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Tenció dels coneixements en matèria preventivaindispensables dirigit a comandaments intermedis, directius, empresaris i qualsevol persona que necessiti el títol de Prevenció de...
Modalitat: semi presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 150€     
Nivell bàsic prevenció de riscos laborals sector audiovisual 30h
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables dirigit a comandaments intermedis, directius, empresaris i qualsevol persona que necessiti el títol de Prevenci...
Modalitat: semi presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 30 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 200€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS ELÈCTRICS art 19 LPRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs elèctrics
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
RISCOS ESPECÍFICS EN MAGATZEMS Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs en magatzem.
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS AMB MÀQUINES Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs amb contacte amb qualsevol tipus de màquines segons estableix el Real Decret 1215/1997
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€