VAM Formació   /   Oferta formativa per a Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula

Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995

RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL DE COMERÇ I HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs executats per personal d'activitats com comerç o hoteleria d'acord amb l'establert en l'arti...
Modalitat: presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DE SOLDADURA Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements bàsics en matèria preventiva en treballs de soldadura segons estableix la Llei 31/1995
Modalitat: Semi presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
RISCOS ESPECÍFICS EN SEGURETAT VIAL Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Formar i assessorar als interlocutors de l'empresa, dels treballadors i als tècnics de prevenció de riscos laborals sobre la seguretat viària en l'entorn laboral Conèi...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació bonificable · Formació amb descomptes especials per aturats · Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€     
ATEX RISCOS EN TREBALLS EN ATMÒSFERES EXPLOSIVES SEGONS REAL DECRET 400/1996 I 681/2003
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva en treballs on puguin existir atmòsferes explosives segons l'establert en el Real Decret 400/1996 sobre aparells a pressió ...
Modalitat: Presencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 6 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 110€     
RISCOS ESPECÍFICS EN TREBALLS DEL PERSONAL D'HOSTELERIA Art 19 Llei PRL
Inici 31 Desembre Programacio a mida
Objectius:
Curs de Prevenció de Riscos Laborals per tractar els aspectes més rellevants dels treballs en hosteleria, per identificar els riscos existents i determinar les mesures de prevenc...
Modalitat: Precencial
Mètode: Teòric
Durada:
Teoria: 4 hores
Pràctica: 0 hores
· Formació a mida. Demana'ns pressupost
Preu treballadors/autònoms: 85€