• Totes les nostres formacions es gestionen a través del sistema de Bonifiacions de la Seguretat Social

  • No tenir temps no és excusa… t’oferim formació on line o a distancia

  • Formació de carretilles elevadores frontal i retràctil segons UNE 58451 PICKING i COMBI

  • Som especialistes en formació teórico pràctica de treballs verticals per donar compliment al Real Decret 2177/04

  • Formació sobre muntatges de bastides per complir amb la normativa actual

  • T’oferim tota la formació obligatòria per a la TPC i TPM

Inici   /   Pròxims cursos

   Cercador de cursos
Formulari inscripció via @gmail Formulari inscripció Accés a aula
APARADORISME Inici 31 Desembre
Màrquetting, fidelització al client i tècniques de protocol Programacio a mida
T’ensenyarà a crear un espai comercial atractiu per augmentar les vendes. Facilitar als treballadors del sector competències que els permetran optimitzar les seves funcions i ...
Aplicació de la Norma UNE 171.210: 2008 Bones pràctiques en els plans de Desinfecció, Desinsectació i Desratització Inici 31 Desembre
Agrícola i vitivinícola (Centre Acreditat Dept. Agricultura) Programacio a mida
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva indispensables per a proporcionar als participants els coneixements bàsics sobre la Norma UNE 171.210 : 2008 sobre la bones prà...
ÚS ADEQUAT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I PROTECCIONS COL.LECTIVES: DRETS I OBLIGACIONS Art 19 Llei PRL Inici 31 Desembre
Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995 Programacio a mida
L’ús d’equips de protecció individual (EPI’s) i proteccions col•lectives, en especial respecte dels drets i obligacions tant de l’empresari com del treballdor, d’acor...
Atenció i venda en establiments comercials Inici 31 Desembre
Màrquetting, fidelització al client i tècniques de protocol Programacio a mida
Aconseguir una molt bona atenció i venda en establiments comercials
ATEX RISCOS EN TREBALLS EN ATMÒSFERES EXPLOSIVES SEGONS REAL DECRET 400/1996 I 681/2003 Inici 31 Desembre
Prevenció de riscos laborals Llei 31 1995 Programacio a mida
Obtenció dels coneixements en matèria preventiva en treballs on puguin existir atmòsferes explosives segons l'establert en el Real Decret 400/1996 sobre aparells a pressió ...
Servei d'Ocupació de Catalunya Formació Vial Fundación Tripartita TPC Tarjeta Professional de la Construcció TPM Tarjeta Professional sector del Metall TPM Tarjeta Professional sector de la Fusta TPM Tarjeta Professional sector del Vidre Serveis a empreses Serveis a centres de formació, associacions i gremis Notíies/Novetats Ofertes de feina
Col·laboradors